Lhůty pravidelných revizí systémů ochrany před bleskem (hromosvodů)

 

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky

atmosférické a statické elektřiny dle dříve platné ČSN 34 1390

Druh objektu

Objekt podle povahy zpracovávaných

látek

Revizní lhůty

v rocích

Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

BE2, BE33), CA2

2

Ostatní

Všechny, kromě BE2, BE3, CA2

57)

 

 

3) Nevztahuje se na ochranný prostor určený podle dříve platných norem. Pro BE3N2 (nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par) stanoví ČSN EN 60079-17 ed.2 (33 23320) maximální lhůtu 3 roky, nelze-li využít podmínku článku 4.3.2 uvedené normy.

7) Platí i pro ochranné prostory určené podle dříve platných norem, které nehraničí se žádnou zónou s nebezpečím výbuchu. Zkrácení lhůty je však možno zvážit v případech, kde je nebezpečí poškození hromosvodu z důvodu mechanických, chemických (např. agresivní půda) a jiných vlivů.

 

 

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem

a přepětím dle souboru ČSN 62305

Hladina ochrany

Vizuální kontrola

v rocích

Úplná revize

v rocích

Kritické systémy

úplná revize

v rocích

I a II

1

2

1

III a IV

2

4

1

POZNÁMKA    Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.

 
elektrorevize, revize elektro, elektro revize, revize, elektro, revize elektroinstalace, revize hromosvodů, elektrorevize strojů, revize elektro spotřebičů, revize elektro nářadí, revize elektrických zařízení
Main page Contacts Search Contacts Search